Průběžné zhodnocení

Dobrý den, 

chtěl bych zhodnotit dosavadní průběh a čás kroužku orientační sporty I aII. Z mého pohledu jako vedoucího jsem velmi rád jaké pokroky dělají členové těchto zájmových útvarů. Je velmi dobře, že všichni spolupracují a získávají všeobecný rozvoj svých schopností a dovedností. 

Všichni se aktivně zapojují a fungují. A to i když při posilování někteří evidentně trpí. :-). Jen tak dál a těším se na další část kroužků. 18. prosince se uvidíme v tomto roce na posledy a pak až po vánocích v lednu. K & K.

Kroužek 16.10.2018

Kroužek dne 16.10.2018 proběhne v DDM. Všichni budou mít připraveny věci na ven i na dovnitř. První část ve vnitř na stěně a druhá venku. Od dalšího týdne budou všechny kroužky probíhat v tělocvičně na ZŠ Sokolov Běžecká - vchod do tělocvičny z ulice vítězná. K & K

Kroužek 25.9.2018

Pozor pozor z důvodu utkání ve fotbale Ostrava - Sokolov je kroužek Orientační sporty I a II v DDM Sokolov dne 25.9.2018 zrušeny. Proto tento den nechoďte na úvodní schůzku a první schůzka společně s kroužkem proběhne o týden později. Kája a Káťa

Zahájení kroužků přes DDM Sokolov

Zahajovací schůzka proběhne 25.9.2018 v DDM Sokolov od 15:30. A to jak Orientační sporty I tak Orientační sporty II. 

 

Taky pro přesnost uvádím OB sporty I začínají vždy v 15:30 a OB sporty II v 16:30 ne jak je milně napsáno na stránkách DDM Sokolov. 

 

Pro zájemce, které tento druh sportu zaujme nabízíme možnost přihlásit se do Oddílu orientačního běhu Baník Sokolov. Na více info se ptejte vedoucích kroužků. 

Kája

Další články...

  1. Kroužky v DDM nově

Časy kroužku

OB I.

Úterý - 15:30 - 17:O0  

začátek: září říjen - DDM Sokolov
konec: září říjen - DDM Sokolov

OB II.

Úterý - 16:30 - 18:00  

začátek: září říjen - DDM Sokolov
konec: září říjen - DDM Sokolov

Trenéři

Karel Rambousek (Bob)

tel: 731 478 818


Kateřina Gregorová

tel: 725 729 490