Časy tréninků leden

Ahoj tak nám začíná tvrdá tréninková příprava na jarní sezonu roku 2023

Tréninky úterý - od 16:30 DDM, od 18:00 - oddílové hry a posilování

Tréninky čvrtek - od 16:00 - 17:00 dle domluvy vždy cca 60 minut upřeseění na messenger

Tréninky víkendy - od 9:00 - místo bude upřesněno dle počasí na messenger

 

Průběžně bude info doplňováno o mapové tréninky - :-)